enbshrdehumksrsl

Nikolče Spasovski, dipl. saob. inž., predsednik
ASUC – Boro Petruševski, Skopje

Tomislav Kučina, dipl. ing. prometa
Škola za cestovni promet , Zagreb

mr. Srećko Kljajić
JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“, Podgorica

mag. Roman Krajnc
Šolski centar Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Doc.dr.sci. Kemal Jaganjac dipl. inž. saob.
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo

Nemanja Radović, dipl. inž. saob., predsednik
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd